TOTBİD

Ortopedik Travma Şubesi

Ortopedik Travma Şubesi 27 Mart 2003 tarihinde, Ankara’da TOTBID Altındağ Şubesi adı ile Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği çatısı altında kurulmuştur ve faaliyetlerine başlamıştır. Ortopedi ve Travmatoloji Bilim Dalındaki güncel gelişmeler ve ilerlemeler, bu bilim dalı içerisinde branşlaşmayı da beraberinde getirmiştir. Ortopedik Travma Şubesinin kuruluş amacı; Ortopedik Travma alanında bilimsel ve teknik gelişmeleri yakından takip ederek, sağlanacak bilgi birikiminin değerli meslektaşlarımızla paylaşıldığı faaliyetleri düzenlemektir. Bununla birlikte, Türk Ortopedik Travma’sının uluslararası düzeyde temsilini ve tanıtımını en iyi şekilde sağlayacak bilimsel çalışmaları özendirmektir. Şubemiz bu kuruluş amaçlarını gerçekleştirebilmek için kuruluşundan itibaren faaliyetlerine başlamıştır. Ortopedik Travma Şubesi; Temel Ortopedik Travma, İleri Ortopedik Travma, Monolateral Eksternal Fiksatör, Minimal Invaziv ve Kilitli Plak Osteosentez, Pelvis-Asetabulum Kiriklari Cerrahi Tedavisi Uygulamali Egitim Toplantısı ve Intramedüller Çivileme kurslarını her yıl düzenli olarak siz değerli meslektaşlarımızın gösterdiği yoğun ilgi ile birlikte sürdürmektedir. Bununla birlikte farklı tarihlerde ve farklı illerde Ortopedik Travma konulu toplantılarda düzenlenmektedir. 

TOTBID Ortopedik Travma Şubesi, 10.04.2003 tarihinde, Prof. Dr. Ertan Mergen’in başkanlığındaki “Kurucu Yönetim Kurulu” ile faaliyetlerine başlamıştır. 03.10.2003 tarihinde, Şubemiz, I.Olağan Genel Kurulu’nu yaparak, 2003-2005 dönemi için yönetim kurulunu ve başkanlığına da yeniden Prof. Dr. Ertan Mergen’i seçmiştir. II. Olagan Genel Kurul’da, 2005-2007 dönemi için, yeni yönetim kurulu seçilmiştir ve Doç.Dr. Ali Biçimoğlu başkanlığında faaliyetlerine devam etmiştir. Şubemiz, 16.09.2007 tarihinde yapılan III. Olağan Genel Kurul sonrası Prof. Dr. Kemal Durak başkanlığında yeni yönetim kurulunu seçerek Türk ortopedik travma’sına bilimsel olarak hizmet vermiştir. 03.09.2009 tarihinde yapılan IV. Genel Kurul sonrasında Prof. Dr. Kemal Aktuğlu‘nun başkanlığında yeni yönetim kurulu 2 yıl boyunca çok önemli aşamalar kaydetmiştir. 14.08.2011 tarihinde yapılan V. Genel Kurul sonrasında Prof. Dr. Hakan Kınık başkanlığında seçilen yeni yönetim kurulu çalışmalarına devam etmiştir. 04.08.2013 tarihinde gerçekleşmiş olan VI. Genel Kurul sonrası Prof. Dr. Mehmet Subaşı başkanlığında 2 yıl boyunca önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir. 16.08.2015 yılında gerçekleşmiş olan VII. Genel Kurul sonrası Prof. Dr. Mehmet Arazi başkanlığında yeni yönetim kurulu görevi devralmıştır. Prof. Dr. Mehmet Arazi başkanlığında başarılı bir dönemin ardından 13.08.2017 tarihinde gerçekleşen VIII. Genel Kurul sonrası Prof. Dr. Hakan Özdemir görevi devralmıştır. 4.08.2019 tarihinde gerçekleşen IX. Olağan Genel Kurul sonrası Prof. Dr. Bülent Dağlar başkanlık görevini devralmıştır.

© Tüm hakları Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği’ne aittir.
Loading...

İşleminiz gerçekleştiriliyor. Lütfen bekleyiniz...