TOTBİD

Ortopedik Travma Şubesi

YURT DIŞI SÖZLÜ SUNUM TEŞVİK ÖDÜLÜ YÖNERGESİ

Yönetim kurulumuz her yıl yapılan OTA, EFORT, Osteosynthese International, ESTES ve AAOS toplantılarında Türkiye'den gönderilen Ortopedik Travma konulu çalışmaların da desteklenmesi kararını almıştır. Bu toplantılara sunum için gönderilen çalışmalardan, sözlü sunum olarak kabul edilecek ve mutlaka sunulacak 5'er sözlü sunum için (OTA, EFORT, Osteosynthese International, ESTES ve AAOS'da ayrı ayrı) mutlaka sunumu yapacak yalnız 1 kişiye ait kongre erken kayıt ve kongre ulaşım (Avrupa uçuşlarında 500 TL, okyanuıs aşırı uçuşlarda 1.000 TL ekonomi sınıfı gidiş ve dönüş) masraflarının ödenmesine karar verilmiştir. Ödüllendirme başvurusu, OTA, EFORT, Osteosynthese International, ESTES veya AAOS toplantılarında sözlü sunumların kabul tarihinden itibaren başlar, toplantı tarihinin 1 (bir) ay öncesine kadar devam eder. Ödül başvuru sayısının, ödül başvuru tarihi sonunda 3'den fazla olması durumunda, başvurular arasından kura çekimi yapılacaktır. Başvurular, sözlü sunum olarak kabul edilen çalışmanın toplantıya gönderilen son hali ile birlikte ödüllendirme başvuru dilekçesi eklenerek, normal posta veya E-posta yoluyla yapılabilir. 

TOTBİD ORTOPEDİK TRAVMA ŞUBESİ BİLİMSEL ÇALIŞMA TEŞVİK ÖDÜLÜ YÖNERGESİ

TOTBID Altındağ (TRAVMA) Şubesi yönetim kurulumuz, Ülkemizin Ortopedik Travma konusundaki uluslararası yayınlarını nitelik ve nicelik olarak arttırılmasını teşvik etme kararı almıştır. Bu amaçla, 2006 yılından itibaren her yıl, SCI dizininde yer alan dergilerde basılmış ve yayımlanmış olan Ortopedik Travma konulu her bir bilimsel makalenin 1.500 TL, her bir olgu bildiriminin ise (teknik not, radyolojik olgu sunumu vb.) 500 TL ile ödüllendirilmesine karar verilmiştir.

Ödüllendirilecek olan Ortopedik Travma konulu çalışmalar mutlaka Türkiye adresli olmalıdır. Bu çalışmalar, sadece SCIENCE CITATION INDEX (SCI) dizininde yer alan bilimsel dergilerde (SCI expanded degil) basılmış orijinal makaleyi, olgu sunumunu ve teknik notları kapsar. Mektup ve özetleri kapsamaz. O yila ait ödüllendirmeye başvuru için çalışmanın basım tarihi dikkate alınacaktır ve SCI' da yer alan dergide basıldıktan sonra çalışmanın en az bir yazarı tarafından başvuru yapılması gerekmektedir. Ödüllendirme çalışmanın yazarı için değil, çalışma için yapılır ve her çalışma için yalnız bir defa başvuru yapılabilir.

Başvurular normal posta ya da e-posta ile yapılabilir. Posta yada e- posta ile başvuru sırasında en az bir yazar tarafından imzalanan ödül başvuru dilekçesi ile birlikte çalışmanın basılmış halinin 1 adet kaliteli fotokopisi veya tıpkı baskısı, yada PDF formatındaki elektronik kopyasını gönderilmelidir.

Çalışmanın yayınlandığı yıl ödülleri için başvurular, bir sonraki yıl Ocak ayı sonuna kadar aşağıda belirtilen başvuru adreslerine yapılabilir. O yıla ait ödüller bir sonraki yılda yapılacak olan “Milli Kongre”deki özel dal gününde ya da “Ortopedi Buluşması”nda sahiplerine verilecektir.

Adres: Bayraktar Mahallesi İkizdere Sokak No: 21 / 12 G.O.P. Çankaya Ankara
E-posta: emre@totbid.org.tr   /   totbid@totbid.org.tr

© Tüm hakları Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği’ne aittir.
Loading...

İşleminiz gerçekleştiriliyor. Lütfen bekleyiniz...